Witamy w Konkursie na projekty logo dla statystyki publicznej!

Zapraszamy do udziału w Konkursie na projekt zestawu logo w skład którego wejdą: znak graficzny (logo) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), znak graficzny (logo) dla 16 urzędów statystycznych oraz znak graficzny (logo) 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Wybrany w Konkursie zestaw logo stanie się identyfikacją graficzną jednostek służb statystyki publicznej oraz jubileuszu 100-lecia utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Zestaw logo będzie wykorzystywany do celów związanych z popularyzacją statystyki publicznej oraz wiedzy o statystyce. W szczególności w ramach działalności jednostek służb statystyki publicznej zestaw logo wykorzystywany będzie na papierach firmowych i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, a także promocyjnych materiałach multimedialnych.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych.

Projekty można zgłaszać od 19 maja 2017 roku do godziny 12:00 w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Nadesłane projekty zestawów logo oceni Sąd Konkursowy złożony z przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego i niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 22 000 złotych brutto oraz zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Statystyki Publicznej oraz przygotowanie nowego wzoru odznaki przyznawanej przez Prezesa GUS za szczególne osiągnięcia w dziedzinie statystyki, z uwzględnieniem swojego zwycięskiego zestawu logo. Uczestnicy Konkursu, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 2 500 zł.

Wyniki konkursu opublikujemy nie później niż do dnia 15 lipca 2017 roku na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego, tj. na stronie internetowej stat.gov.pl oraz bip.stat.gov.pl.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu (plik PDF), załącznikiem 1 oraz załącznikiem 2, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Wyślij zgłoszenie i przysłanie za jego pomocą, w terminie do godziny 12:00 w dniu 28 czerwca 2017 roku, projektów składających się na zestaw logo.

Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres logo@stat.gov.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r.