Etap przyjmowanie prac konkursowych został zakończony w dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00.

Nadesłane projekty zestawów logo oceni Sąd Konkursowy złożony z przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego i niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane nie później niż do dnia 15 lipca 2017 roku na stronie bip.stat.gov.pl/ogloszenia/konkurs-na-logo/.